REFRAME Handbook – BG

REFRAME Handbook

всички модули

По-долу ще намерите наръчника на курса REFRAME CE. Можете да го използвате като допълнителна помощ, когато изучавате курса REFRAME CE тук.

Ако искате да преведете наръчника на вашия национален език, ви предлагаме да използвате услугата eTranslation, предоставена от Европейската комисия (ЕК).

Skip to content