Καλώς ορίσατε στο REFRAME iLearn Tool

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργαλείο Αυτο-αξιολόγησης

Αυτό είναι το πρώτο βήμα για το ταξίδι σας στο REFRAME.

Εργαλείο Αυτο-αξιολόγησης στην Κυκλική Οικονομία

Αξιολογήστε το επίπεδο της εταιρείας σας στην Κυκλική Οικονομία και το επίπεδο γνώσεων του προσωπικού σας!

ΕΝΑΡΞΗ

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης

Διαδικτυακές εκπαιδευτικές συνεδρίες

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Κυκλική Οικονομία

Εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά για κατασκευαστικές & μεταποιητικές ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για βιοτεχνίες.

ΕΝΑΡΞΗ

Πλαίσιο υλοποίησης Κυκλικής Οικονομίας

Στρατηγική μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία

Πλαίσιο υλοποίησης Κυκλικής Οικονομίας

Μια στρατηγική μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία για τον επανασχεδιασμό των κυκλικών επιχειρηματικών διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών σας.

ΕΝΑΡΞΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο