ТИПА НА ВАШАТА КОМПАНИЯ

ОЦЕНКА НА ВАШАТА КОМПАНИЯ

Производство
Строителство
Занаяти

ОЦЕНЕТЕ ВАШИТЕ ЗНАНИЯ

Запознати ли сте с понятието Кръгова икономика и 5-те основни кръгови бизнес модела?

25-те въпроса в следния Инструмент за самооценка ще ви помогнат да разберете дали сте готови или все още не сте готови да приложите Рамката за Кръгови икономика на проект REFRAME!

Не се притеснявайте ако не получите добър резултат! Ние ще ви насочим как можете да постигнете това!

Assess your Manufacturing company
Assess your Construction company
Assess your Crafts company
Skip to content