Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυκλικής Οικονομίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ενότητα 1. Η Κυκλική Οικονομία και οι αρχές της

Ενότητα 2. Ανάπτυξη μέσω βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων

Ενότητα 3. Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στις ΜΜΕ

Ενότητα 4. Οφέλη και εμπόδια στην εφαρμογή μοντέλων κυκλικής οικονομίας στις ΜΜΕ

Ενότητα 5. Χρηματοδότηση της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία στις ΜΜΕ

REFRAME Handbook

Μετάβαση στο περιεχόμενο